omzgora1.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI

Znaczki PTTK na 2022 rok są już dostępne.
Cena nie zmieniła się od ubiegłego roku. Pamiętaj , że aktualne ważne są tylko do końca marca


Znaczek ulgowy  - 40,-
Znaczek normalny – 65,-

Dla wstępujących do PTTK :                      
O
bowiązuje 1 zdjęcie
Wpisowe do PTTK – dla pracujących 20,-
Ulgowe – 10


Składka U - ULGOWA
   
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  
- osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
   
- kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów
   
- bezrobotni
   
- rodzice lub opiekunowie prawni  osób małoletnich , opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (do lat 18) – konieczne wypełnienie oświadczenia (zał nr 4 Zarządzenia ZG PTTK-składka rodzinna)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego