Władze Oddziału Zielonogórskiego

:: Zarząd Oddziału
Prezes: Henryka Strzelczyk
Skarbnik: Lech Kaźmierczak
Wiceprezes
Waldemar Osypiński
Sekretarz: Konrad Majewski
Członek: Henryka Frankiewicz
Członek: Marek Gula:: Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Prezes: Mirosław Pochocki
Zastępca: Beata Musiałowska
Sekretarz: Aleksandra Turska
Członek: Izabela Kowalewicz
Członek: Marzena Słowik:: Oddziałowy Sąd Koleżeński
Prezes: Zdzisław Piotrowski
Zastępca: Jan Frydryk
Członek: Zygmunt Stasiak